Tietokilpailun SM-kisat 2008 säännöt

Tietokilpailun Suomen mestaruuskilpailun 2008 säännöt

 

 

1. Kilpailussa on kaksi sarjaa: henkilökohtainen ja joukkuekilpailu. Joukkuekilpailussa joukkueen maksimikoko on neljä henkilöä. Sarjojen välissä pidetään virkistystauko, jonka aikana joukkuekilpailuun voi myös muodostaa ad hoc –joukkueita paikalla olevien, ennalta joukkueisiin kuulumattomien kilpailijoiden kesken.

 

2. Henkilökohtaisessa kilpailussa kysymyksiä on 90, joukkuekilpailussa 60. Sekä henkilökohtaisen että joukkuekilpailun kesto on kaksi tuntia ellei pakottavasta syystä (esim. aikataulukiireet) toisin päätetä.   

 

3. Molemmissa sarjoissa kilpailukysymykset koostuvat kuudesta aihealueesta, jolloin henkilökohtaisessa kilpailussa kustakin aihealueesta on 15 kysymystä (6 X 15 = 90) ja joukkuekilpailussa 10 kysymystä jokaisesta aihealueesta (6 X 10 = 60).

 

4. Aihealueet ovat laveasti määriteltyjä, jotta mitään tiedon osa-aluetta ei periaatteessa suljettaisi pois. Aihealueet voivat myös olla hieman päällekkäisiä, esimerkiksi muissakin kuin Suomi-osiossa voi olla Suomeen liittyviä kysymyksiä tai maailma-osiossa voi olla kysymyksiä, jotka voisi sijoittaa myös historiaan ja politiikkaan. Aihealueet ovat seuraavat:

            1) Suomi (mitä tahansa Suomeen tai suomalaisiin liittyvää)

            2) Kulttuuri (mukaan lukien viihde, media yms.)

            3) Historia ja politiikka

4) Maailma (monenlaisia ilmiöitä ja asioita, esim. uskonto, talous, ruoka ja juoma, käsitteet, jne.)

5) Luonto ja luonnontieteet (kasvit ja eläimet, lääketiede, fysiikka, kemia, tähtitiede, maantiede, jne.)

6) Urheilu (mukaan lukien vapaa-ajan pelit, kuntoilu, terveys, yms.)

 

5. Ellei toisin mainita, vastaus on yleensä yksiselitteinen sana tai kaksi, nimi, numero tms. Joskus oikeita vastauksia voi olla pari vaihtoehtoa. Arviointikysymyksissä voidaan antaa toleranssia, joka ilmoitetaan ao. kysymyksen yhteydessä. Määrittelykysymyksissä vastaus voi olla muutaman sanan mittainen, mutta määritelmän avainsana on silloin alleviivattava. Ellei toisin mainita, henkilönimissä sukunimi riittää.

 

6. Pienet kirjoitusvirheet sallitaan, jos on ilmeistä, että vastaus on oikeaksi tiedetty. Esimerkiksi Lindkvist vs. Lindqvist tai Nordenskjöld vs. Nordenskiöld hyväksytään, mutta ei esimerkiksi Uotilaa Puotilan sijasta.

 

7. Ellei toisin mainita, jokaisesta oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. Kaikkien aihealueiden pisteet lasketaan yhteen lopputulokseksi.

 

8. Kysymyslomakkeen alussa on lisäksi kaksi tai kolme erillistä ns. verrokkikysymystä. Niitä ei huomioida pistemäärissä eikä niitä edes tarkasteta muutoin kuin tasapistetilanteen sattuessa kahden tai useamman kilpailijan kesken, jolloin niiden avulla ratkaistaan tasapisteissä olevien järjestys tuloslistassa. Verrokkikysymykset ovat luonteeltaan numeroarviokysymyksiä.   

 

9. Kilpailutilanteessa kysymyspaperit saa avata luettavaksi vasta merkinannon jälkeen. Etukäteen kysymyksiä tutkiva voidaan sulkea pois kisasta.

 

10. Kilpailutilanteessa esillä ei saa olla mitään apuvälineitä kynän lisäksi. Matkapuhelimet on pidettävä kiinni tai vähintään äänettöminä, eikä niitä saa käyttää kilpailun aikana. Ylimääräisten apuvälineiden tai matkapuhelimen käyttäminen kilpailun aikana voi johtaa sulkemiseen pois kisasta.

 

11. Kun toimitsijat antavat merkin kilpailun päättymisestä, kaikki paperit pitää palauttaa 30 sekunnin sisällä. Viivyttely voi johtaa sulkemiseen pois kisasta.

 

12. Vastausten tarkistus pyritään tekemään kilpailuajan puitteissa niin, että ainakin henkilökohtaisen sarjan tulokset olisivat tiedossa puoli tuntia joukkuekilpailun päättymisen jälkeen, jolloin palkinnot voidaan jakaa. Lopulliset tulokset tarkistuslaskentojen jälkeen laitetaan yhdistyksen internet-sivuille mahdollisimman pian.